- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria aeronàutica.

El títol de Enginyeria Aeronàutica ha sigut acreditat per l'agència americana ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), que li reconeix una equivalència als estudis de màster impartits als Estats Units, així com el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE, que acredita que aquests estudis compleixen amb les exigències professionals de l'enginyeria.

L'objectiu fonamental del Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica és oferir a l'alumnat una visió completa de l'enginyeria aeronàutica. Els estudiants adquireixen una capacitat per al disseny, el desenvolupament, la investigació i la gestió en l'àmbit de l'enginyeria aeronàutica, que tinga per objecte els vehicles aeroespacials, els sistemes de propulsió aeroespacial, els materials aeroespacials, les infraestructures aeroportuàries, les infraestructures d'aeronavegació, i qualsevol sistema de gestió de l'espai, del trànsit i del transport aeri.

Acreditat
internacionalment


EMAS upv