- -
UPV
 
Màster Universitari en Estudis de la Ciència, la Tecnología i la Innovació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Estudis de la Ciència, la Tecnología i la Innovació

60 crèdits

Crèdit €
(2021/2022)
Permet accedir a beques

25 places
(2022/2023)

Introducció

La ciència, la tecnologia i la innovació constitueixen factors determinants en el desenvolupament econòmic i cultural de la societat actual.

El Màster Universitari en Estudis de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació és un màster interuniversitari impartit per la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat d'Oviedo (UNIOVI) i la de Salamanca (USAL).

El Màster s'ofereix en un format 100% virtual, amb videoconferències síncrones i amb la possibilitat que, posteriorment, es puguen continuar uns estudis de doctorat en l'espai europeu d'educació superior en qualsevol de les tres universitats participants en el Màster.

Aquest Màster et brinda un coneixement actualitzat dels diferents aspectes del sistema de ciència, tecnologia i innovació, així com dels mecanismes existents d'interacció amb la societat, l'empresa i altres agents del sistema d'innovació.

Objectius

La seua finalitat és la formació de persones expertes en cultura científica, política i participació ciutadana, i en gestió de la ciència i innovació responsable, que puguen actuar com a mediadores entre els sistemes d'R+D+I i la societat, el teixit empresarial o l'esfera política.

L'objectiu principal és que l'estudiantat concloga els estudis amb un coneixement actualitzat dels diferents aspectes del sistema present de ciència, tecnologia i innovació, així com dels mecanismes existents d'interacció amb la societat i l'empresa.

Amb aquesta finalitat:

- S'abordarà la comprensió general de la dimensió social i política de la ciència, la tecnologia i la innovació, fent ús de la recerca acadèmica sobre aquest tema en humanitats i ciències socials, que proporcionaran el marc d'anàlisi.

- S'estudiaran fenòmens com ara:

  • La cultura científica

  • La cultura de la innovació

  • Els condicionants socials de la recerca

  • La poca presència de la dona en la ciència i la tecnologia (així com d'altres grups socials tradicionalment discriminats)

  • La transferència de coneixement a la societat i al sector productiu

  • La promoció de la innovació

  • Qüestions ètiques relacionades amb la ciència i la tecnologia contemporànies

  • Els mecanismes de participació ciutadana en ciència i tecnologia

  • La recerca responsable

  • L'impacte social i les polítiques de risc, entre altres.

Eixides professionals

- Gestió de projectes d'R+D en empreses, departaments de les administracions públiques i en el tercer sector (ONG, cooperatives, laboratoris multimèdia)

- Gestió de la innovació en empreses i departaments de les administracions públiques

- Comunicació en institucions científiques i universitàries

- Mediació social en controvèrsies cientificotecnològiques

- Emprenedoria social (laboratoris multimèdia)

- Gestors empresarials de la innovació

Estructura del Màster

El Màster consta de 60 crèdits, dels quals, els 24 primers són troncals per a les tres especialitats i són impartits per professorat de les tres universitats. Els 24 següents són els específics de l'especialitat que esculla l'alumne o alumna, i impartits per professorat propi de la institució. I finalment, hi ha els 12 crèdits del treball de final de màster (TFM). Els 48 crèdits docents s'imparteixen entre octubre i maig, i queda la resta del curs per a la realització del TFM, per la qual cosa el Màster podria completar-se en un curs acadèmic. La distribució és la següent:

Estructura i assignatures en l'especialitat d'Estudis sobre Innovació (alumnes que es matriculen a la UPV):

Dirigit a

El Màster està dirigit a estudiants procedents de qualsevol grau universitari o titulació equivalent que vulguen desenvolupar una carrera professional o investigadora en temes relacionats amb la cultura i la política de la ciència i la innovació, des de la perspectiva dels estudis socials de la ciència.

Criteris d'admissió

Atès l'ampli camp d'aplicació i la varietat de temes abordats, no es requereix una formació prèvia específica per a l'accés al Màster. Aquest ha sigut dissenyat perquè tots els coneixements teòrics i pràctics necessaris es puguen adquirir, siga la que siga la disciplina de procedència.

L'alumnat ha de tenir accés a un equip amb connexió a internet i manejar les plataformes habituals d'ensenyament a distància, així com els programes bàsics d'informàtica i els sistemes de videoconferència.

Organització

Entitats col·laboradores


EMAS upv