- -
UPV
 

Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Aquest Màster és una especialització en les modernes tècniques de disseny i fabricació integrada assistits per computador. Avui dia no es concep la fabricació sense l'ús d'aquestes tecnologies, per la qual cosa els continguts seran d'aplicació directa en la futura activitat professional de l'alumne.

Els coneixements transmesos en aquest Màster han de permetre a l'estudiant recórrer totes les etapes del disseny industrial, des del disseny conceptual fins a la fabricació i el reciclatge del producte.


EMAS upv