- -
UPV
 

Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

Aquest Màster és una especialització en les modernes tècniques de disseny i fabricació integrada assistits per computador. Avui dia no es concep la fabricació sense l'ús d'aquestes tecnologies, per això els continguts seran d'aplicació directa en la futura activitat professional de l'alumne. Els coneixements transmesos en aquest Màster han de permetre a l'alumne recórrer totes les etapes del cicle de vida del producte, des del disseny conceptual fins a la fabricació i el reciclatge.

El Màster proporciona coneixements en: disseny i modelatge geomètric; simulació i anàlisi del comportament en peces, productes i processos; planificació de la fabricació; tècniques de transport, emmagatzematge, manipulació, processament i inspecció; gestió del cicle de vida del producte; i d'altres matèries i metodologies incloses o relacionades amb la fabricació integrada. Tot això, a partir de les assignatures cursades per l'alumne i el treball de final de màster (TFM) realitzat.

El Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador té com a principal objectiu projectar professionalment els alumnes mitjançant la posada en pràctica dels coneixements teoricopràctics adquirits. La via idònia són les pràctiques en empresa i el TFM que, en un gran nombre de casos, es concreta en la resolució de problemes reals en alguns dels sectors del nostre entorn industrial.

Les pràctiques del Màster són obligatòries i es realitzaran en una empresa a petició de l'estudiant amb la qual la UPV haurà de signar un conveni. La ETSID disposa amb la Sotsdirecció de Relacions amb l'Empresa per a la col·laboració en la cerca i selecció d'empreses.

La TFM pot realitzar-se en un entorn industrial o acadèmic. En ambdós casos hi ha la possibilitat que es faça en empreses, instituts d'investigació o universitats tant nacionals com estrangeres. En qualsevol cas, capacita l'estudiant i és l'escenari perfecte per a l'inici dels estudis de doctorat en el programa de Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials.

Objectius

 • Entendre els processos implicats en el desenvolupament d'un producte.
 • Analitzar el procés de creació d'un model i saber comunicar-lo adequadament.
 • Dominar les noves tecnologies DAO/EAO/FAO/FIO i saber avaluar-ne la implantació.
 • Conèixer tant els processos com els requisits de fabricació.
 • Conèixer la informació associada a les eines DAO/EAO/FAO/FIO i poder transferir dades de forma fiable entre els diversos sistemes.
 • Realitzar prototips virtuals, formals i funcionals dels productes dissenyats.
 • Conèixer la digitalització tridimensional de qualsevol tipus de peça de caràcter industrial, i també l'ús del programari corresponent.
 • Programar els acoblaments de peces, amb comprovació d'interferències i el funcionament correcte del conjunt.
 • Conèixer les eines i tècniques per a la integració del disseny i la fabricació en un desenvolupament sostenible.
 • Saber com s'automatitzen i es robotitzen els processos productius, com també el transport automatitzat.
 • Poder establir i mantenir la traçabilitat del sistema.
 • Incorporar conceptes d'optimació als processos productius.
 • Conèixer els conceptes bàsics de gestió de la producció.
 • Saber analitzar la viabilitat dels projectes de fabricació i empresarial.
 • Gestionar el coneixement del disseny i la fabricació de productes.

Dirigit a

Per ser aquest títol de modalitat professional i de tipus instrumental, hi poden accedir els alumnes que hagen cursat qualsevol de les titulacions que s'indiquen a continuació:

(a) graus en Enginyeria Mecànica (GEM), en Tecnologies Industrials (GETI), Electrònica Industrial i Automàtica (GEEIA), Aeroespacial (GEA) i altres assimilables a les anteriors.
(b) Grau en Enginyeria de Disseny i Desenvolupament de Producte (GEDDP), Química (GEQ) i Elèctrica (GEE); Grau en Enginyeria Informàtica, de Materials o d'Organització Industrial; Topografia i altres assimilables a les anteriors.
(c) Arquitectura, Belles Arts i altres titulacions afins al Màster.

Criteris d'admissió

Els alumnes seran seleccionats a partir de l'anàlisi de l'expedient acadèmic, la seua orientació curricular i una entrevista personal, si cal.

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny


EMAS upv