- -
UPV
 
Descripció del títol

Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal


Introducció

Els perfils professionals relacionats amb les finances, la fiscalitat i la comptabilitat són altament demandats en el món empresarial. Aquestes disciplines es caracteritzen actualment per requerir professionals qualificats en un entorn cada vegada més canviant i dinàmic.

La innovació en productes financers, els canvis reguladors, per exemple en comptabilitat i fiscalitat, requereixen l'ús de judicis professionals cada vegada més sofisticats. Tot això demanda una formació de postgrau de nivell.


Objectius

L'objectiu d'aquests estudis de màster és proporcionar una formació ajustada a les necessitats de la realitat empresarial que permeta a l'estudiant adquirir competències en àrees com ara finances, fiscalitat, comptabilitat, auditoria, banca, borsa, etc.

A més d'obtenir aquest perfil professional, el Màster té com a objectiu paral·lel al primer la formació de futurs investigadors en les àrees ressenyades, amb la finalitat que els titulats puguen continuar estudis de doctorat.


Dirigit a

Dirigit preferentment a titulades i titulats en Administració d'Empreses, en Finances i Comptabilitat, i en Negocis Internacionals.

Es valoraran altres titulacions amb un perfil afí.

L'alumnat estranger no provinent de països de parla espanyola haurà d'acreditar coneixement de l'idioma espanyol. Es requereix almenys un nivell B2, i s'accepten com a vàlids els certificats emesos per l'Institut Cervantes, l'Escola Oficial d'Idiomes, CertAcles i SIELE.

Més informació sobre el perfil d'ingrés en:
https://www.upv.es/titulaciones/MUDFF/menu_1014137v.html


Criteris d'admissió

Titulacions esmentades, per expedient acadèmic.


Organització

Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses


EMAS upv