- -
UPV
 

Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia

75 crèdits ECTS

Introducció

El Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia respon a l'impacte de les tecnologies de la imatge i al potencial creatiu dels programes de generació, tractament i manipulació tècnica de la imatge digital. Aquests canvis estan transformant les maneres de producció i difusió de les pràctiques artístiques, que es fusionen amb altres sectors professionals i econòmics del camp de la informació, on la imatge, el visual, pren un paper cada vegada més rellevant.

El Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia presenta una àmplia renovació de la seva estructura actualment. Conscients dels canvis socials, culturals i tecnològics produïts des del seu inici, vam seguir mantenint la responsabilitat de capacitar als estudiants que cursin aquest màster públic en l'ús de les eines tècniques i conceptuals pròpies de la nostra època, i s'ha reforçat la interdisciplinarietat, incorporant docents dels departaments de DSIC i DISCA de la Universitat Politècnica de València, especialistes en llenguatges de programació i sistemes de computació físics i virtuals, que juntament amb els professors especialitzats en art digital, asseguren el desenvolupament del potencial creatiu dels estudiants per a la generació, tractament i manipulació tècnica de la imatge digital, al mateix temps que s'incrementa també la formació teòrica en cultura visual i teoria crítica.

Objectius

Formar investigadors amb capacitat per a planificar i resoldre projectes d'arts visuals i multimèdia de manera interdisciplinària, incidint en els aspectes creatius, conceptuals, tècnics i reflexius, conjuminant el sentit crític propi de les humanitats i les aplicacions tecnocientífiques de la cultura de l'ordinador. Al final del Màster els estudiants han de ser capaços de:

 • Integrar-se amb responsabilitat en el context social com a investigadors conscients de la incidència de les TIC en la societat contemporània.
 • Contextualitzar la pràctica artística multimèdia en el camp emergent d'investigació denominat art-ciència-tecnologia-societat (ACTS); i considerar també l'expansió d'aquest camp per altres àrees afins de l'esfera pública i els mitjans de comunicació de massa.
 • Aplicar les metodologies de recerca pròpies de les arts visuals i multimèdia a fi de fer noves aportacions a les línies de recerca que configuren el Màster.
 • Assimilar els recursos metodològics necessaris per a autogenerar un sistema de formació permanent.

Dirigit a

El Màster Oficial en Arts Visuals i Multimèdia (AVM) està dirigit principalment a:

Titulats superiors que desitgin ampliar la seva formació en l'àmbit de les arts visuals i multimèdia. Especialment, titulats en Belles arts, Comunicació Audiovisual, Informàtica, Arquitectura, Història de l'Art i Filosofia, així com diplomats de l'Escola d'Art i Superior de Disseny.

Criteris d'admissió

 • Currículum acadèmic. (2 punts)

Tenint en compte: nota mitjana de l'expedient i cursos de formació realitzats.

 • Currículum professional. (2 punts)

Tenint en compte l'adequació als continguts del Màster

 • Memòria-Dossier de treballs realitzats. (2 punts)

Tenint en compte la seva adequació al perfil del Màster. Màxim 10 treballs representatius seleccionats pel candidat.

 • Breu resum del Projecte Final de Màster a realitzar. (2 punts)

Projecte aproximat a realitzar per l'alumne tenint en compte la seva adequació a les línies d'investigació del màster.

 • Carta de presentació en suport vídeo (2 punts)

Publicada a vimeo, youtube,etc. Màxim 3 minuts.

Organització

 • Departament d'Escultura
 • Departament de Pintura

Participants

 • LOCATIVEAUDIO. Festival Internacional d'Àudio
 • MIMAA. Mostra Internacional de Música i Audiovisuals Avançats
 • INCUBAR-TE. Festival internacional d'Independent
 • Observatori. Festival International d'Investigació Artística
 • Hangar. Centre de producció audiovisual
 • MediaLab Prado. Espai de creació i producció oberta
 • Plutó. Espai Híbrid (Medialab/hacklab)

Cofinançament

Ministeri d'Educació

Convenis erasmus

 • European Join Master in Ludic Interfaces
 • Interface Culture - Kunst Universität of Linz (Linz-Àustria)
 • Creative Games MA - University of Salford (Manchester-Regne Unit)
 • European Media Studies MA - Postdam (Berlín, Alemanya)
 • Media Art&Design - Bauhaus Universität (Weimar, Alemanya)
 • Communication & Media Interaction Design, FH JOANNEUM (Graz, Àustria)


EMAS upv