- -
UPV
 

Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA) Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

25 places
(2022/2023)

Introducció

El Màster en Direcció d'Empreses (MBA) pretén que les persones participants adquirisquen els coneixements globals de la direcció d'empreses en un entorn internacional que els permeta desenvolupar les habilitats directives imprescindibles per a liderar diferents projectes empresarials en tota mena d'organitzacions. D'aquesta manera, amb l'MBA s'intenta donar una resposta a les necessitats reals i actuals del món empresarial. L'objectiu principal de l'MBA és la formació de futurs directius i empresaris capacitats per a la direcció i el lideratge d'organitzacions en els entorns globals actuals, caracteritzats per l'elevada complexitat, dinamisme i incertesa que presenten.

Objectius

L'MBA pretén dotar l'alumnat de coneixements perquè siga capaç d'analitzar i resoldre, de manera creativa, situacions complexes en l'àmbit de la direcció d'empreses, tot basant-se en el desenvolupament i l'ús d'eines teoricopràctiques, metodològiques i d'anàlisi de la informació. En concret, s'hi pretén que l'estudiant assolisca coneixements avançats en els camps següents: organització i direcció d'empreses; comptabilitat; finances; màrqueting; lideratge, habilitats directives i treball en equip; fiscalitat empresarial; anàlisi de l'entorn; estratègia d'operacions, i eines de gestió per a la presa de decisions.

A més de la formació tècnica, s'hi considera important transmetre una sensibilitat més gran pels aspectes ètics de la funció empresarial, a fi de valorar les empreses no solament per la dimensió econòmica que tenen, sinó també per les dimensions social i mediambiental que les caracteritzen.

Criteris d'admissió

L'MBA va adreçat, d'una manera especial, a les titulacions de l'àmbit de la gestió (graus en ADE, llicenciatures en ADE.); també a les persones titulades en enginyeries que vulguen orientar la carrera envers un perfil de gestió, així com a altres que tinguen experiència professional en llocs de responsabilitat i direcció de persones.


EMAS upv