- -
UPV
 
Grau en Gestió del Transport i la Logística Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Gestió del Transport i la Logística

4 cursos
240 crèdits

Crèdit 12,79€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 9,16
(2022/2023)

65 places
(2022/2023)

Presentació

L'objectiu fonamental és formar professionals competents en la gestió sostenible d'infraestructures i serveis de transport associats a la cadena de subministrament, la logística empresarial i la mobilitat urbana i interurbana.

Com a professional, podràs treballar a millorar l'eficàcia del sistema logístic, la gestió integrada del transport, el trànsit i el planejament urbà; així com en el desenvolupament de tecnologies aplicades a les xarxes de distribució, la millora de la gestió de la cadena de subministrament, la integració de la cadena logística mitjançant TIC o eines per a la planificació logística, entre altres.

Eixides professionals

Aquesta titulació es caracteritza per una gran versatilitat i et permet treballar en empreses i organitzacions relacionades amb la logística i la gestió del transport, el comerç internacional, les xarxes de distribució de mercaderies, la gestió de la cadena de subministrament, etc.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots completar la teua formació en alguna de les més de 70 universitats estrangeres amb les quals tenim acords de mobilitat, a països com França, Alemanya, Dinamarca, el Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Àustria, els Estats Units, etc.

Tens l'opció de realitzar pràctiques remunerades en les millors empreses de logística i gestió del transport, així com en diferents administracions públiques: ajuntaments, conselleries, universitats, etc.

Continuació estudis

El Grau en Gestió del Transport i la Logística et permet ampliar els estudis realitzant diferents màsters universitaris de la UPV.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 108,00 60,00 0,00 12,00 240,00

EMAS upv