- -
UPV
 
Descripció del Grau

Et proposem un Grau diferent. No es tracta d'aprovar un nombre determinat d'assignatures, obtenir un títol i eixir al món sense saber resoldre problemes reals. Es tracta d'aprendre a fer i aprendre fent, desenvolupant un projecte cada semestre. Amb assignatures i tallers al servei del projecte.

Es tracta d'aprendre a analitzar un problema real, concebre una solució tecnològica, desenvolupar-la i donar lloc a un producte. Usant tecnologies tals com l'Internet de les coses (IoT), videojocs, programació, visió artificial, electrònica i microprocessadors, apps. mòbils, aplicacions multimèdia interactives, intel·ligència artificial, telemàtica, realitat virtual i augmentada, ciència de dades i big data, programació web, xarxes de sensors, robòtica i control i sistemes d'informació geogràfica.

Hi ha una elevada oferta d'ocupació per a perfils altament tecnològics com el que et proposem. Has de tenir en compte que les empreses volen als qui demostren que saben analitzar i resoldre problemes reals treballant en equip.

El nostre enfocament integral desenvolupa tant les teues habilitats tècniques com personals i interpersonals, a través d'una metodologia d'ensenyament/aprenentatge basada en projectes.

La nostra missió és formar professionals per al segle XXI, capaços de crear productes que interaccionen amb els cinc sentits de l'ésser humà i amb el seu entorn. Integrant de forma intel·ligent diverses tecnologies de la informació i de les comunicacions, donant protagonisme a internet. Treballant en projectes en equip, des de la concepció del producte fins a la seua operació.

El Grau consta de vuit semestres, dos per curs acadèmic. Els semestres són temàtics i en cadascun es desenvolupa un projecte en equip. Un conjunt d'assignatures i tallers en cada semestre dóna suport al projecte. Són excepció el primer quadrimestre (en el qual aprenem la metodologia de treball en equip i en projectes amb un exemple senzill) i l'últim (en el qual el projecte serà individual).

Semestre 1A (primer curs, setembre-gener): Fonaments i Programació
Semestre 1B (primer curs, febrer-juny): Disseny i Programació web

Semestre 2A: IoT (Internet de les coses) i Apps. Mòbils
Semestre 2B: Videojocs i Apps. Multimèdia Interactives

Semestre 3A: Aplicacions de Biometria i Medi ambient
Semestre 3B: Robòtica i Control

Semestre 4A: Realitat Virtual i Augmentada
Semestre 4B: Optatives, Pràctiques en Empresa i Projecte Final (Treball Fi de Grau)

Després del treball fi de grau, aquesta vegada un projecte individual, estaràs preparat per a eixir al món. Portaràs sota el braç una cartera de projectes realitzats al llarg de quatre anys. Demostraràs així que domines una bona quantitat de tecnologies valuoses i que has desenvolupat una sèrie d'habilitats personals i interpersonals igual de valuoses per a un ocupador.


EMAS upv