- -
UPV
 

Grau en Informàtica Industrial i Robòtica Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Grau en Informàtica Industrial i Robòtica

4 cursos
240 crèdits

Crèdit 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 8,69
(2022/2023)

55 places
(2022/2023)

Presentació del grau

La informàtica industrial i la robòtica són una àrea tecnològica de caràcter multidisciplinari que estudia l'aplicació de les ciències de la computació i la programació de robots al desenvolupament empresarial de la indústria intel·ligent o indústria 4.0, un paradigma de fabricació industrial en el qual tots els sistemes productius estan fortament informatitzats i interconnectats.

L'objectiu del grau és la formació de professionals competents amb profunds coneixements d'enginyeria informàtica i robòtica, amb capacitat per a abordar el desplegament de la indústria intel·ligent i adaptar-se als canvis tecnològics, així com dirigir equips de projectes amb persones de diferents àmbits.

Eixides professionals

El grau genera persones altament qualificades en la informatització i robotizació dels processos productius en l'àmbit de la indústria intel·ligent, com la programació avançada de robots, la ciberseguretat industrial, la gestió de xarxes industrials, el disseny de sistemes intel·ligents encastats, les interfícies humà-màquina, el disseny de sistemes de temps real, la sensorització en la indústria i la visió per computador.

Mobilitat internacional i pràctiques

A través d'acords amb altres universitats, l'alumnat d'aquest grau pot cursar part dels estudis o realitzar pràctiques en empresa a altres països. Hi ha convenis amb universitats d'Europa, dels EUA, de la Xina, del Japó i d'Austràlia.

L'Escola té una important xarxa de contactes en empreses que treballen en aquests sectors, per la qual cosa es preveu que l'oferta i la varietat de pràctiques en empresa serà molt àmplia.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Ciberseguretat i Ciberintel·ligència; Automàtica i Informàtica Industrial; Computació en Núvol i d'Altes Prestacions; Enginyeria de Computadors i Xarxes; Enginyeria i Tecnologia de Sistemes de Programari; Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador; Enginyeria Mecatrònica, i Enginyeria de Sistemes Electrònics.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'ingrés en qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 150,00 18,00 0,00 12,00 240,00


EMAS upv