- -
UPV
 

Grau en Gestió i Administració Pública Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Gestió i Administració Pública

4 cursos
240 crèdits

Crédit 12,79€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 7,67
(2023/2024)

80 places
(2024/2025)

Presentació del grau

L'objectiu del Grau en Gestió i Administració Pública és formar professionals capaços de gestionar, dirigir, administrar, organitzar, assessorar i avaluar qualsevol administració pública o empresa privada que treballe per a l'administració. Les persones graduades tindran una formació multidisciplinària i equilibrada en Dret, Gestió d'Empreses i Economia, la qual cosa els dotarà d'una capacitació professional molt valuosa per a qualsevol organització.

Eixides professionals

Pots desenvolupar la teua carrera professional en qualsevol àmbit de gestió de l'administració pública que opere en l'àmbit europeu, estatal, autonòmic o local.

En l'empresa privada, el graduat o graduada en GGAP resulta especialment atraient en consultores, assessories, empreses concessionàries de serveis públics, associacions, fundacions, col·legis professionals, organitzacions no governamentals i entitats que, en general, tinguen un contacte continu amb l'administració pública.

Mobilitat internacional i pràctiques

Gràcies als programes d'intercanvi acadèmic Erasmus i PROMOE, tenim convenis amb universitats de reconegut prestigi, tant europees i com de la resta del món (França, Alemanya, Singapur, els Estats Units, Anglaterra, Finlàndia, el Japó, etc.).

Des de segon curs pots realitzar pràctiques d'empresa. Malgrat ser voluntàries, més del 80% del nostre alumnat les realitza. Tenim convenis amb ajuntaments, conselleries (com la de Benestar Social o la de Sanitat), la Diputació de València, la Sindicatura de Comptes o el Servei Valencià d'Ocupació, entre altres. A més, totes les pràctiques porten associada una borsa econòmica per a l'alumna o alumne.

Continuació d'estudis

En acabar els teus estudis, pots optar per la realització d'un màster universitari. La Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses t'ofereix la possibilitat de continuar els teus estudis en el MU en Gestió Administrativa, que s'imparteix juntament amb el Col·legi de Gestors Administratius de València o poder optar pels MU en Direcció Financera i Fiscal; Mitjans Socials i Comunicació Corporativa o en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis, que també s'imparteixen en la Facultat.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 108,00 63,00 0,00 9,00 240,00


EMAS upv