- -
UPV
 
Doble grau en Matemàtiques + Enginyeria Civil Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Doble grau en Matemàtiques + Enginyeria Civil

5 cursos
357 crèdits

Crédit 14,03 / 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 12,79
(2023/2024)

15 places
(2023/2024)

Presentació del grau

L'alumnat obté dos títols de grau: Grau en Matemàtiques i Grau en Enginyeria Civil.

El programa prepara professionals que tindran una formació rigorosa en matemàtiques, amb una alta qualificació i un perfil versàtil, alhora que adquiriran una sòlida capacitació per a abordar solucions sostenibles en l'àmbit de l'enginyeria civil, integrant les infraestructures amb el territori, el medi ambient i la societat.

Aquesta doble titulació respon a una demanda creixent en el món de la ciència, la tècnica i la indústria, amb una inserció laboral molt alta.

Eixides professionals

És possible exercir l'activitat professional en qualsevol dels àmbits per als quals habilita cada títol per separat. Aquesta doble titulació proporciona un valor afegit com a expert en modelització fisicomatemàtica d'infraestructures i territori, i com a analista de dades i optimització de sistemes, de manera que aquests coneixements podran aplicar-se en empreses de consultoria, enginyeria civil, manteniment i explotació de serveis, construcció, etc. Alternativament es podrà accedir als cossos tècnics en tota mena d'administracions (ministeris, conselleries, ajuntaments...) o bé dedicar-se a la docència i la recerca.

Mobilitat internacional i pràctiques

És possible fer estades i aprofitar els intercanvis acadèmics establits per a qualsevol de les dues titulacions cursades amb universitats espanyoles, europees i de la resta del món.

Aquests estudis tenen una orientació aplicada, amb una àmplia oferta de pràctiques en empreses o entitats d'investigació, tant a la Comunitat Valenciana com en altres territoris.

Continuïtat d'estudis

El Grau en Enginyeria Civil és el grau de referència per a poder cursar el Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la UPV, que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyer/a de camins, canals i ports.

Es pot accedir als màsters universitaris oferits per la UPV següents: Enginyeria Ambiental; Transport, Territori i Urbanisme; Planificació i Gestió en Enginyeria Civil; Sistemes Intel·ligents de Transport; Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient; Prevenció de Riscos Laborals; Enginyeria del Formigó, i Investigació Matemàtica.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
84,00 244,50 4,50 0,00 24,00 357,00

EMAS upv