- -
UPV
 

Doble grau en Matemàtiques + Administració i Direcció d'Empreses Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Doble grau en Matemàtiques + Administració i Direcció d'Empreses

5 cursos
351 crèdits

Crèdit 14,03 / 12,79€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 13,18
(2022/2023)

15 places
(2022/2023)

Presentació del grau

L'alumnat realitza de forma simultània dos graus: Grau en Matemàtiques i Grau en Administració i Direcció d'Empreses. Tots dos altament demandats en l'actualitat pel mercat laboral.

D'aquesta manera comptaran amb una formació molt completa en Matemàtiques i en Administració i Direcció d'Empreses, i tindran un perfil multidisciplinari i versàtil que els permetrà convertir-se en professionals d'altíssim nivell. Podran assessorar, administrar, dirigir i gestionar organitzacions tant públiques com privades, contribuint positivament a l'avanç de la societat.

Eixides professionals

A més de poder treballar en qualsevol dels àmbits propis de cada grau, la formació rebuda els permetrà convertir-se en directius i directives de grans organitzacions, atesa la seua capacitat per a l'anàlisi de dades i la seua optimització en el context financer, organitzatiu, de gestió de recursos humans, d'auditoria, de consultoria, etc., i tant en organitzacions públiques com privades. Així mateix, poden accedir als cossos tècnics de l'Administració General, tant estatal, com autonòmica o local, i fins i tot, poden dedicar-se a la recerca i a la transferència de coneixement.

Mobilitat internacional i pràctiques

Es poden realitzar estades en prestigioses universitats, tant a Europa, amb les beques Erasmus, com a la resta del món, amb les beques pròpies de la UPV. Així, gràcies als acords acadèmics amb els quals compta la Universitat en qualsevol dels dos graus, poden formar-se en un entorn internacional i motivador.

L'estreta relació entre l'empresa i la UPV, i el caràcter aplicat dels nostres estudis afavoreix la realització de pràctiques en empresa sempre remunerades, que contribueix a completar una formació molt sòlida.

Continuació d'estudis

L'alumnat pot continuar la seua formació amb els màsters oferits per la Facultat d'ADE: Direcció Financera i Fiscal; Gestió d'Empreses, Productes i Serveis; Gestió Administrativa; Mitjans Socials i Comunicació Corporativa, i Investigació Matemàtica.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
90,00 237,00 4,50 0,00 19,50 351,00


EMAS upv