- -
UPV
 
Doble grau en Biotecnologia + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Doble grau en Biotecnologia + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

5 cursos
351 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 12,39
(2023/2024)

15 places
(2024/2025)

Presentació del grau

El Doble Grau en Biotecnologia + Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural pretén formar professionals amb una sòlida formació acadèmica que integre l'enginyeria agroalimentària i del medi rural amb la biotecnologia vegetal, i així responga a una demanda laboral creixent en el sector agrari d'aquesta mena de professionals. Amb aquest doble grau, els estudiants adquireixen els coneixements i les competències professionals d'aquests dos títols de grau en cinc anys, en lloc dels vuit que caldrien per a fer totes dues titulacions per separat.

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural (ETSEAMN) fa 60 anys que imparteix titulacions relacionades amb l'enginyeria agroalimentària, i el Grau en Biotecnologia impartit per aquesta Escola figura en els rànquings com el número 1 a nivell nacional, fets que garanteixen la qualitat i l'èxit d'aquesta doble titulació.

Eixides professionals

Les eixides professionals del personal graduat en aquesta doble titulació són múltiples, atès que combina l'ampli ventall d'eixides professionals pròpies de l'enginyeria tècnica agrícola amb la creixent demanda social i el gran potencial de la biotecnologia.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'ETSEAMN disposa de convenis amb algunes de les millors universitats europees i americanes. Més de 200 estudiants passen un període a l'estranger, i al voltant de 300 venen d'altres països, fets que reflecteixen l'alt grau d'internacionalització d'aquesta doble titulació.

L'ETSEAMN facilita als estudiants fer pràctiques en empreses i institucions, i cada any n'envia al voltant de 650 a 300 empreses de diferents sectors.

Continuació d'estudis

Aquest doble grau permet l'accés al Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica, que habilita per a l'exercici de la professió regulada d'enginyeria agronòmica. Així mateix, permet l'accés a altres màsters universitaris: Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes; Millora Genètica Vegetal; Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció; Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en Agricultura Sostenible; Sanitat i Producció Vegetal; Economia Agroalimentària i del Medi Ambient, i Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
75,00 217,50 34,50 0,00 24,00 351,00

EMAS upv