- -
UPV
 

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica

5 cursos
373,5 crèdits

Crédit 12,79 / 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,94
(2023/2024)

45 places
(2023/2024)

Presentació del grau

Aquesta doble titulació atorga dos títols de grau: el Grau en Administració i Direcció d'Empreses, i el Grau en Enginyeria Informàtica.

L'objectiu és formar professionals capaços de dissenyar, desenvolupar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat amb una completa formació en direcció i administració d'empreses, i amb especial èmfasi cap a l'emprenedoria empresarial dins del seu sector. Les graduades i graduats tindran una completa formació multidisciplinària en la gestió i organització d'empreses, així com en qualsevol àmbit de l'enginyeria informàtica.

Eixides professionals

Pots ocupar llocs directius en tot tipus d'empreses: des de càrrecs de responsabilitat en la gerència i la direcció general, fins a destinacions més especialitzades en informàtica i tecnologia, finances, recursos humans, màrqueting, logística, etc. També pots desenvolupar l'exercici lliure de la professió en auditories o consultories, i fins i tot emprenent la teua nova empresa.

Mobilitat internacional i pràctiques

Gràcies als programes d'intercanvi acadèmic Erasmus i PROMOE, tenim convenis amb universitats de gran prestigi. Pots estudiar en escoles de negocis i universitats de França, Alemanya, Singapur, els Estats Units, Anglaterra, Finlàndia, el Japó, etc.

Des de segon curs pots realitzar pràctiques en empresa. Malgrat ser voluntàries, més del 90% del nostre alumnat les fa. Tenim convenis amb les principals empreses de banca, consultoria, auditoria, etc. A més, totes les pràctiques porten associada una borsa econòmica per a l'alumna o alumne.

Continuació d'estudis

Es pot accedir als següents màsters universitaris oferits per la UPV: Direcció Financera i Fiscal; Mitjans Socials i Comunicació Corporativa; Gestió d'Empreses, Productes i Serveis; Enginyeria Informàtica; Gestió de la Informació; Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions; Enginyeria de Computadors i Xarxes; Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari; Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital; Automàtica i Informàtica Industrial; Direcció d'Empreses; Enginyeria d'Organització i Logística i al Màster en Universitari Gestió Administrativa que s'imparteix juntament amb el Col·legi de Gestors Administratius de València.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
96,00 216,00 42,00 0,00 19,50 373,50


EMAS upv