- -
UPV
 

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria Informàtica

5 cursos
373,5 crèdits

Crèdit 14,21 / 19,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

Nota de tall 12,12
(2022/2023)

45 places
(2022/2023)

Presentació del grau

Aquesta doble titulació atorga dos títols de grau: el Grau en Administració i Direcció d'Empreses, i el Grau en Enginyeria Informàtica.

L'objectiu és formar professionals capaços de dissenyar, desenvolupar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat amb una completa formació en direcció i administració d'empreses, i amb especial èmfasi cap a l'emprenedoria empresarial dins del seu sector. Les graduades i graduats tindran una completa formació multidisciplinària en la gestió i organització d'empreses, així com en qualsevol àmbit de l'enginyeria informàtica.

Eixides professionals

Pots ocupar llocs directius en tot tipus d'empreses: des de càrrecs de responsabilitat en la gerència i la direcció general, fins a destinacions més especialitzades en informàtica i tecnologia, finances, recursos humans, màrqueting, logística, etc. També pots desenvolupar l'exercici lliure de la professió en auditories o consultories, i fins i tot emprenent la teua nova empresa.

Mobilitat internacional i pràctiques

Gràcies als programes d'intercanvi acadèmic Erasmus i PROMOE, tenim convenis amb universitats de gran prestigi. Pots estudiar en escoles de negocis de França, Alemanya, Singapur, els Estats Units, Anglaterra, Finlàndia, el Japó, etc.

Des de segon curs pots realitzar pràctiques en empresa. Malgrat ser voluntàries, més del 90% del nostre alumnat les fa. Tenim convenis amb les principals empreses de banca, consultoria, auditoria, etc. A més, totes les pràctiques porten associada una borsa econòmica per a l'alumna o alumne.

Continuació d'estudis

Es pot accedir als següents màsters universitaris oferits per la UPV: Direcció Financera i Fiscal; Mitjans Socials i Comunicació Corporativa; Gestió d'Empreses, Productes i Serveis; Enginyeria Informàtica; Gestió de la Informació; Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions; Enginyeria de Computadors i Xarxes; Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari; Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital; Automàtica i Informàtica Industrial; Direcció d'Empreses; Enginyeria d'Organització i Logística i al Màster en Universitari Gestió Administrativa que s'imparteix juntament amb el Col·legi de Gestors Administratius de València.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
96,00 216,00 42,00 0,00 19,50 373,50


EMAS upv