- -
UPV
 
Grau en Ciències Ambientals
Universitats66Kb
La titulació et permet realitzar part dels crèdits en una Universitat estrangera a través del programa d'intercanvi acadèmic. Tenim acords amb Universitats d'Àustria, República Txeca, Alemanya, França, Itàlia, Lituània, Noruega, Holanda, Portugal, Polònia, Suècia, Finlàndia, Eslovàquia, Turquia i Ucraïna. El fitxer adjunt presenta la llista d'Universitats i titulacions.
Adaptació al EEES
Des del curs 2009/10 se està implantant el nou títol de Grau en Ciències Ambientals adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior i que està substituint al títol de Llicenciatura en Ciències Ambientals que es troba en procés d'extinció.

EMAS upv