- -
UPV
 

Grau en Belles Arts Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

El Grau en Belles Arts té per objectiu fonamental la formació de professionals de les arts visuals i artistes plàstics. A aquest efecte desenvolupa tècniques i processos en els diversos àmbits de la creació i proporciona a l'alumnat el coneixement de manifestacions artístiques, tant clàssiques com contemporànies. A més d'incentivar la creativitat de l'alumnat, el grau implica aspectes socialitzadors; la relació amb l'entorn i la inserció en el món laboral ha passat a ser un punt clau en la formació dels últims cursos del grau.

Eixides professionals

Podràs desenvolupar la creació artística en qualsevol expressió: pintura, escultura, dibuix, gravat, fotografia o disseny, la creativitat en l'àmbit audiovisual i de les noves tecnologies i també en altres aspectes relacionats amb l'anàlisi de l'art: expert/a cultural, assessorament artístic, comissari d'exposicions, direcció artística o crítica. La docència i també l'aparadorisme, l'escenografia o la il·lustració estaran dins de les teues aptituds.

Mobilitat internacional i pràctiques

Les pràctiques es duen a terme en empreses de disseny industrial, tèxtil, ceràmic, audiovisual o gràfic; editorials, antiquaris; estudis de decoració i fotografia; galeries d'art, fundacions culturals, museus; i en agències de publicitat. Són de caràcter voluntari i suposen un primer contacte amb el món empresarial, vàlid per al currículum professional. A més, es poden convalidar per crèdits de lliure elecció. Hi ha diversos programes de pràctiques en empreses a l'estranger.

Pots passar de tres a deu mesos (és a dir, un curs acadèmic complet) en alguna de les 120 universitats de 35 països diferents amb les quals la Facultat té convenis d'intercanvi.

Continuació d'estudis

El Grau en Belles Arts permet l'accés als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Producció Artística, i Arts Visuals i Multimèdia.

També es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d'anivellació oportunes.

Crédits ECTS: 240 (4 anys)


EMAS upv