- -
UPV
 

Grau en Belles Arts Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Belles Arts

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 10,39
(2023/2024)

350 places
(2024/2025)

Presentació del grau

El Grau en Belles Arts té per objectiu fonamental la formació de professionals de les arts visuals i artistes plàstics. A aquest efecte desenvolupa tècniques i processos en els diversos àmbits de la creació i proporciona a l'alumnat el coneixement de manifestacions artístiques, tant clàssiques com contemporànies. A més d'incentivar la creativitat de l'alumnat, el grau implica aspectes socialitzadors; la relació amb l'entorn i la inserció en el món laboral ha passat a ser un punt clau en la formació dels últims cursos del grau.

Eixides professionals

Podràs desenvolupar la creació artística en qualsevol expressió: pintura, escultura, dibuix, gravat, fotografia o disseny, la creativitat en l'àmbit audiovisual i de les noves tecnologies i també en altres aspectes relacionats amb l'anàlisi de l'art: expert/a cultural, assessorament artístic, comissari d'exposicions, direcció artística o crítica. La docència i també l'aparadorisme, l'escenografia o la il·lustració estaran dins de les teues aptituds.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots passar de tres a deu mesos en alguna de les 120 universitats de 35 països diferents amb els que la Facultat té convenis d'intercanvi. Cada curs, prop de 120 estudiants participen d'aquests programes.

L'alumnat pot realitzar pràctiques en empreses que representen tots els camps i àrees d'interès de la titulació. Són de caràcter voluntari, tenen una bossa econòmica i suposen un primer contacte amb el món empresarial, vàlid per al currículum professional. A més, existeixen diversos programes de pràctiques en empreses a l'estranger.

Continuació d'estudis

El Grau en Belles Arts permet l'accés als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Producció Artística, i Arts Visuals i Multimèdia.

També es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d'anivellació oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 69,00 102,00 0,00 9,00 240,00


EMAS upv