- -
UPV
 

Grau en Arquitectura Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

En el Grau d'Arquitectura, els alumnes adquireixen coneixements i capacitats per a elaborar projectes que satisfacen les exigències estètiques i tècniques, i concebre edificis adaptats a l'usuari, confortables, sostenibles, econòmicament viables i ajustats a la normativa legal.

A més, estudien la història i teoria arquitectòniques, l'art, les tecnologies i ciències humanes, l'urbanisme i la planificació; els mètodes d'investigació i resolució de problemes de construcció, estructures, física i tecnologia de l'edificació; les indústries, reglamentacions i procediments aplicables a l'edificació i el planejament urbà.

I també coneixen la professió d'arquitecte i la funció que té en la societat; les relacions entre les persones, les creacions arquitectòniques i el seu entorn; l'harmonització de les creacions arquitectòniques a les necessitats i l'escala humana.

Crédits ECTS: 330 (6 anys)


EMAS upv