- -
UPV
 
Adhesió al Pacte Mundial

En el 2009 es produeix l'adhesió de la UPV al Pacte Mundial, acollint-se a la major iniciativa internacional proposta per Nacions Unides l'objecte de les quals és aconseguir un compromís voluntari de les entitats en Responsabilitat Social, per mitjà de la implantació de Deu Principis basats en Drets Humans, Normes Laborables, respecte al Medi ambient i de Lluita contra la Corrupció.

És una iniciativa altruista que demana a les empreses que facen seus, recolzen i porten a la pràctica un conjunt de valors fonamentals.

El Pacte Mundial és la major iniciativa Internacional en el terreny de l'Ètica i de la Responsabilitat Social.

EMAS upv