- -
UPV
 
Altres

Representació del Vicerectorat en institucions i associacions amb finalitat social:


  • Vocal en el Consell de Ciutadania de la Comunitat Valenciana, òrgan depenent de la Conselleria d'Immigració i Ciutadania. Redacció de el "Anteproyecto del Pla de la Comunitat Valenciana per a la Integració Ciudadana".

  • Consell Valencià de Benestar Social dependent de la Conselleria de Benestar Social i en l'actualitat de la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

  • Representant del Rector, com a President del Patronat de la Fundació CEDAT de la Comunitat Valenciana, en les Juntes del Patronat.

  • Representant de la UPV en les reunions anuals de Presidències de Taula del dia de la Cuestación. Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC).

  • Assistència a la 15ª sessió del patronat de la Fundació per a la restauració de la Basílica de la Mare de Deu dels Desamparats.


EMAS upv