- -
UPV
 
Foto principal

Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica

És el responsable de la política de planificació, dedicació, reconeixement i promoció del personal docent i investigador. Establirà els plans de retenció i captació de talent, i coordinarà les accions i activitats de l'Institut de Ciències de l'Educació.

Entre altres funcions, se li encomana gestionar el Pla d'ordenació docent; fer el seguiment, l’avaluació i, si escau, la proposta de modificació de la Normativa d'organització acadèmica (NOA), i coordinar els procediments de contractacions de personal docent i investigador, així com l'avaluació de l'activitat docent.


EMAS upv