- -
UPV
 
Foto principal

Vicerectorat d' Estudis, Qualitat i Acreditació

És el responsable dels plans d'estudis de les diferents titulacions i totes les qüestions que tinguen a veure amb l'Espai Europeu d'Educació Superior. Depenen directament d'aquest Vicerectorat,l'Àrea d'Estudis i Ordenació de Títols, l'Àrea de Qualitat i Acreditació, l'Àrea d'Institut de Ciències de l'Educació i l'Àrea de Centre de Formació Permanent.

RSS
 

EMAS upv