- -
UPV
 
Foto principal

Vicerectorat dels Campus i Infraestrucutres

El Vicerectorat dels Campus i Infraestructures és el responsable de la prestació dels serveis que la Universitat Politècnica de València ofereix a la comunitat universitària, de la planificació, la gestió i el control de les noves infraestructures i instal¿lacions, així com del seu manteniment, millora, adequació i equipament.

En les seccions següents s'ofereix informació sobre les actuacions, els objectius i les prestacions realitzades per les àrees i serveis depenents d'aquest Vicerectorat.


EMAS upv