- -
UPV
 

Vicerectorat d'Alumnat, Cultura i Esport

Becas Deportes ServiPoli Casa del alumno Intégrate ForoE Normativas Cultura Generación Espontánea nueva

El Vicerectorat d'Alumnat, Cultura i Esport és el responsable del suport als estudiants durant la seua trajectòria acadèmica i personal a la UPV, supervisa la qualitat dels serveis que se'ls presta i serveix d'enllaç a les unitats responsables d'orientació, docència, matrícules, beques, ajudes socials i representació estudiantil, entre d'altres. Així mateix, és l'encarregada de promoure, difondre i incentivar la participación universitària dins de les activitats esportives i culturals de la nostra comunitat.


EMAS upv