- -
UPV
 
Convocatòria
Convocatòria235Kb
Publicada en el DOGV número 9326 de 27 d'abril de 2022. Termini de presentació de sol·licituds 15 dies hàbils des de l'endemà de la seua publicació. A títol orientatiu, termini del 28 d'abril al 18 de maig de 2022, tots dos inclusivament.

EMAS upv