- -
UPV
 
Persones admeses i excloses
Llistes provisionals de persones admeses i excloses201Kb
Publicat el 3 de juliol de 2020. Termini d'esmena d'errors des del 6 fins al 10 de juliol de 2020 (tots dos inclusivament)
Llistes definitives de persones admeses i excloses165Kb
Publicat el 16 de juliol de 2020
Modificació resolució llestes definitives151Kb
Publicat el 31 de juliol de 2020

EMAS upv