- -
UPV
 
Concurs per a la provisió de llocs vacants del grup C, subgrup C1, especialista tècnic d'arxius i biblioteques, amb destinació en aquesta universitat. Codi: 2019/P/FC/CM/7.
Selección y Provisión del PAS Concurs per a la provisió de llocs vacants del grup C, subgrup C1, especialista tècnic d'arxius i biblioteques, amb destinació en aquesta universitat. Codi: 2019/P/FC/CM/7.  ...

EMAS upv