- -
UPV
 
Anunci convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'Infermer amb destinació en el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral (Codi: 2019/P/FI/ACON/4)
Selecció i Provisió Anunci convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'Infermer amb destinació en el Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral (Codi: 2019/P/FI/ACON/4)  ...
Convocatòria133Kb
Publicada el 17 d'octubre de 2019

EMAS upv