- -
UPV
 
Concurs per a la provisió de llocs vacants del grup C, subgrup C1, sector administració general, escala administrativa (N17), amb destinació en aquesta Universitat. (Codi: 2019/P/FC/CM/5)
Selecció i Provisió Concurs per a la provisió de llocs vacants del grup C, subgrup C1, sector administració general, escala administrativa (N17), amb destinació en aquesta Universitat. (Codi: 2019/P/FC/CM/5)  ...

EMAS upv