- -
UPV
 
Anunci convocatòria per a la constitució de 2 borses de treball d'Auxiliar de Serveis, complementàries de les constituïdes el 29/07/13, als campus de Gandia o València (Codi2018/P/FI/ACON/5)
Selecció i Provisió Anunci convocatòria per a la constitució de 2 borses de treball d'Auxiliar de Serveis, complementàries de les constituïdes el 29/07/13, als campus de Gandia o València (Codi2018/P/FI/ACON/5)  ...

EMAS upv