- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
16/01/17
News
Cursos de valencià semipresencials i en línia

Del 16 al 30 de gener es troba oberta la inscripció als cursos de valencià del 2n quadrimestre del 2016-2017.

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV ofereix cursos de valencià semipresencials i en línia per al segon quadrimestre del curs 2016-2017.

Inscripció: del 16 al 30 de gener (inclosos)

Nivells: A1 (Inicial), A2 (Bàsic), B1 (Elemental), B2 (Intermedi), C1 (Suficiència) i C2 (Superior)

Cada nivell (120 h) consta de dos cursos: un al primer quadrimestre (curs .1, de 60 h, de final de setembre a desembre) i un al segon quadrimestre (curs .2, de 60 h, de febrer a maig).

Destinataris: comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i membres d’Alumni)

Modalitats: cursos semipresencials (de tots els nivells, segons els campus) i cursos en línia (dels nivells B2, C1 i C2)

  1. Cursos semipresencials

Estan estructurats en 40 hores de classe presencial més 20 hores d’autoaprenentatge. A partir del nivell B2 contenen tasques específiques d’expressió escrita i expressió oral per a cadascun dels col·lectius.

  1. Cursos en línia (B2.1, C1.1 i C2.1)

La durada és de 60 hores. Cal fer 60 h de treball en línia, amb tasques obligatòries que cal lliurar al tutor. Les tasques d’expressió escrita i d’expressió oral estan dividides per col·lectius.

Matrícula i més informació: Cursos de valencià per al segon quadrimestre del curs 2016-2017


EMAS upv