- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaNormativa

Cursos y más formación

Pruebas de acreditación

Capacitación para la enseñanza

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

 
19/09/16
Noticia
Ajudes per a PDI, PAS, estudiants i Alumni amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), ofereix diverses ajudes per a promoure l'ús del valencià en la docència, la recerca i la vida universitària en general, corresponents al primer quadrimestre del curs 2016-2017.

Tipus d’ajudes i destinataris

·         Impartir per primera vegada assignatures en valencià (PDI) (http://bit.ly/2dcRzjT)

·         Elaboració de materials docents en valencià (PDI) (http://bit.ly/2dcQfh9)

·         Elaboració de publicacions docents en valencià a l’Editorial UPV (PDI) (http://bit.ly/2cjwgxh)

·         Realització i divulgació de treballs d’investigació en valencià (tesis doctorals, monografies, articles, comunicacions i pòsters) (estudiants de tercer cicle, PAS i PDI) (http://bit.ly/2d5grLE)

·         Realització d’obres audiovisuals en valencià (estudiants, PAS i PDI) (http://bit.ly/2cMbylp)

·    Realització dels treballs de fi de grau (TFG) i altres treballs de final d’estudis (màsters oficials o PFC) en valencià (estudiants) (http://bit.ly/2cBCI0A)

·         Realització d’activitats de promoció del valencià (estudiants, PAS, PDI i Alumni) (http://bit.ly/2cBCUwS)

Sol·licituds: per mitjà del formulari corresponent de la intranet (apartat del Servei de Promoció i Normalització Lingüística) o de la pàgina web www.upv.es/bondia > ajudes (http://bit.ly/1PyzE4j).

Termini de so·licituds: 10 d’octubre de 2016 (23.55 h).

Resolució: abans del dia 18 de novembre de 2016.

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia > ajudes (http://bit.ly/1PyzE4j)

apnlajudes@upv.es

spnlinfo@upv.es


EMAS upv