- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Competence for Teaching

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

 
07/09/15
News
La UPV ofereix dos cursos d'accés obert sobre el Politraductor i sobre el disseny bilingüe i multilingüe de documents administratius

UPV-OpenCourseWare publica dos cursos elaborats per l'SPNL

En el marc de la iniciativa UPV-OpenCourseWare, en la categoría de Formació contínua, s'han publicat els dos cursos següents: curs sobre el Politraductor i curs de disseny bilingüe i multilingüe de documents administratius, elaborats pel Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL).

Aquests cursos també estan accesibles en la pàgina web de l'SPNL, dins d'Autoaprenentatge - Assignatures OCW (apartat «Materials docents» de cada assignatura).

  • El curs sobre el Politraductor pretén facilitar les tasques de traducció i revisió de textos, per a la qual cosa, d'una banda, vol familiaritzar l'alumnat amb les diverses opcions de l'eina de traducció automàtica Politraductor i, d'una altra, conscienciar l'alumnat que tot text traduït automàticament és un esborrany que cal revisar i corregir amb atenció.
  • El curs sobre el disseny bilingüe i multilingüe de documents administratius, que s'adreça especialment al personal d'administració i serveis (PAS), té com a objectiu proporcionar els criteris d'edició i les característiques del disseny de diversos tipus de documents multilingües, perquè siga capaç de discernir quin model és el més adient a cada situació comunicativa de l'administració.

Tots dos cursos estan formats per mòduls, cada un dels quals conté teoria, activitats i avaluacions autocorrectives. al final de cada curs hi ha un exercici d'avaluació general, també autocorrectiu.

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia


EMAS upv