- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaNormativa

Cursos y más formación

Pruebas de acreditación

Capacitación para la enseñanza

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

 
15/07/15
Noticia
Cursos de valencià del 1r quadrimestre 2015-2016

El termini d’inscripció està actiu fins al 13 de setembre del 2015.

 

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) ofereix cursos de valencià semipresencials i en línia per al primer quadrimestre del curs 2015-2016.

El termini d’inscripció està actiu fins al 13 de setembre del 2015.

S’ofereixen dues modalitats: cursos semipresencials (de tots els nivells) i cursos en línia (dels nivells B2, C1 i C2). Cada nivell (120 h) consta de dos cursos: un al primer quadrimestre (curs .1, de 60 h, de final de setembre a desembre) i un al segon quadrimestre (curs .2, de 60 h, de febrer a maig).

Cal destacar que per segon any consecutiu s’ofereix el curs de Valencià Inicial (Llengua i Cultura) per a alumnes internacionals.

Cursos semipresencials

Estructurats en 40 hores de classe presencial més 20 hores d’autoaprenentatge (treball tutorat en l’entorn virtual (PoliformaT) o hores de pràctiques als centres d’autoaprenentatge de valencià).

S’adrecen a tota la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i membres d’Alumni), i a partir del nivell B2 contenen tasques específiques d’expressió escrita i expressió oral per a cadascun dels col·lectius, amb la intenció d’ajudar-los a utilitzar el valencià de forma habitual en el treball o en els estudis a la UPV.

Al campus de Vera s’ofereixen els A1.1, A2.1, B1.1, B2.1 (2 grups), C1.1 i C2.1 (2 grups). A Alcoi hi ha un curs C1.1. I al campus de Gandia s’ofreixen un curs C1.1 i un altre C2.1.

Cursos en línia

La durada és de 60 hores. Cal fer 60 h de treball en línia, amb tasques obligatòries que cal lliurar al tutor, i una sessió inicial presencial, no obligatòria.

S’ofereixen els cursos B2.1, C1.1 i C2.1, adreçats a la comunitat universitària dels tres campus.

Hi ha una sessió presencial inicial, i les tasques d’expressió escrita i d’expressió oral estan dividides per col·lectius (PAS, PDI i estudiants/membres d’Alumni).

 

Matrícula i més informació

Cursos de valencià per al primer quadrimestre del curs 2015-2016

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

Centre de Formació Permanent

 


EMAS upv