- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaNormativa

Cursos y más formación

Pruebas de acreditación

Capacitación para la enseñanza

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

 
24/06/15
Noticia
Noves ajudes per a materials docents en valencià

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), ofereix noves ajudes corresponents als mesos entre juny i novembre

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), ofereix noves ajudes per a l’elaboració de materials docents en valencià (que no siguen manuals universitaris) per a les assignatures dels títols de grau i per impulsar l’elaboració de materials educatius reutilitzables en format digital.

Destinataris: personal docent i investigador (PDI) de la UPV que imparteix assignatures dels títols de grau en valencià en el curs 2015-2016.

Tipus de materials: tots els materials docents universitaris (escrits o audiovisuals) que el PDI elabore com a suport docent de les classes d’una o diverses assignatures dels títols de grau

  • Materials escrits: Els materials podran ser de qualsevol extensió inferior a 100 pàgines (aproximadament) i de qualsevol tipus: apunts, notes, textos per a l’explicació oral, programes d’assignatures, presentacions, peus de fotos, fulls de càlcul..., accessibles per estudiants per mitjà del PoliformaT, reprografia, etc.
  • Materials audiovisuals: Els materials podran ser d’una durada màxima de 10 minuts. Els materials vàlids podran ser objectes d’aprenentatge digital, com ara enregistraments de Polimèdia, de Polimèdia Plus i de screencast, i s’han d’elaborar en valencià (tant la informació textual com la comunicació oral del professorat).

Sol·licituds: s’han de fer únicament per mitjà de la intranet de la UPV, emplenant el formulari Sol·licitud d’ajuda per a materials docents, en l’apartat del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Termini de sol·licituds: fins al 15 de novembre de 2015.

 

Més informació

Ajudes per a l’elaboració de materials docents en valencià (PDF)

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia > ajudes

apnlajudes@upv.es

spnlinfo@upv.es


EMAS upv