- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaNormativa

Cursos y más formación

Pruebas de acreditación

Capacitación para la enseñanza

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

 
17/06/15
Noticia
Capacitació docent per a l'ensenyament en valencià i en anglès. Curs 2015-2016

Per mitjà de la formació en línia en els títols d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià i d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès

S’ha obert la inscripció en els títols d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià i  d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès, que s’ofereixen com a títols propis de la UPV i s’adrecen a la comunitat universitària i al públic en general.

Les persones que cursen i aproven aquests estudis obtindran, a més del títol propi de la UPV, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià i el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Anglès, respectivament.

El Certificat de Capacitació és la titulació administrativa que faculta per a fer ensenyament en valencià o en anglès com a llengua vehicular en ensenyaments no universitaris. El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià faculta, a més, per a impartir continguts de valencià en Educació Infantil i en Educació Primària, en l’Àrea de Valencià: Llengua i Literatura.

Formació en línia

La formació en el títols d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en València o en Anglès té una càrrega de 24 crèdits ECTS (240 hores) i, excepte la prova final, s’imparteix totalment en línia.

El curs s’inicia el 21-9-2015 i finalitza el 17-6-2016.

 

Requisits

a) General

  • Tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura.
  • També s’admeten, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS, inclòs el Projecte de Final de Carrera, i no poden optar a cap certificat dels mòduls del títol d’Expert Universitari ni a l'expedició d'aquest fins a obtenir la titulació de grau.

b) Per al títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià

  • Tenir un certificat de competència de nivell C1 (o Mitjà) de valencià.

c) Per al títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès

  • Tenir un certificat de competència de nivell B2 d’anglès.
 

Preinscripció, taxes de matrícula i convalidació de crèdits entre títols propis


EMAS upv