- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaNormativa

Cursos y más formación

Pruebas de acreditación

Capacitación para la enseñanza

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

 
08/01/15
Noticia
Cursos de valencià del 2n quadrimestre de 2014-2015

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) ofereix cursos de valencià semipresencials i en línia per al segon quadrimestre del curs 2014-2015.

El termini d’inscripció està actiu del 7 al 25 de gener del 2015.

S’ofereixen dues modalitats: cursos semipresencials (de tots els nivells) i cursos en línia (dels nivells B2, C1 i C2). (Cal tenir en compte que cada nivell (120 h) consta de dos cursos: un al primer quadrimestre (curs .1, de 60 h, d’octubre a desembre) i un al segon quadrimestre (curs .2, de 60 h, de febrer a maig).)

S’adrecen a la comunitat universitària (estudiants, PAS, PDI i membres d’Alumni).

També s’ofereix per a aquest quadrimestre el curs de Valencià Inicial (Llengua i Cultura) per a estudiants d’intercanvi (dels programes Erasmus, Promoe o Euromovex).

a) Cursos semipresencials

Estan estructurats en 40 hores de classe presencial més 20 hores d’autoaprenentatge (treball tutorat en l’entorn virtual (PoliformaT) o hores de pràctiques als centres d’autoaprenentatge de valencià).

A més, a partir del nivell B2 contenen tasques específiques d’expressió escrita i expressió oral per a cadascun dels col·lectius universitaris (estudiants, PAS, PDI i membres d’Alumni), amb la intenció d’ajudar-los a utilitzar el valencià de forma habitual en el treball o en els estudis a la UPV.

Al campus de Vera s’ofereixen els cursos A1.2, A2.1, B1.1, B2.1 (2 grups), C1.1 i C2.1 (2 grups); al campus d’Alcoi, el C2.2, i al campus de Gandia, el C1.2 i el C2.2.

b) Cursos en línia

La durada és de 60 hores. Cal fer 60 h de treball en línia, amb tasques obligatòries que cal lliurar al tutor o tutora, i una sessió inicial presencial. Les tasques d’expressió escrita i d’expressió oral estan dividides per col·lectius (PAS, PDI i estudiants/membres d’Alumni) S’ofereixen els cursos B2.2, C1.2 i C2.2.

Matrícula i més informació
Cursos de valencià per al segon quadrimestre del curs 2014-2015
Servei de Promoció i Normalització Lingüística
Centre de Formació Permanent


EMAS upv