- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
21/12/22
Notícia
Es publica la resolució definitiva de les ajudes per a la realització en valencià del TFG, TFM i tesis doctorals en valencià

Les ajudes corresponen al període comprès entre el 18 de novembre de 2021 i el 18 de novembre de 2022

En data 21 de desembre de 2022, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística ha publicat la resolució definitiva de les persones que han rebut una ajuda per la realització en valencià del treball final de grau, del treball final de màster o de la tesi doctoral per a l’any 2022 (convocatòria de 14 d’octubre de 2022, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9458, de 27 d’octubre de 2022).

 

Es pot consultar la resolució definitiva de les ajudes en l’apartat de les ajudes > resolucions de www.upv.es/bondia.

 

La propera convocatòria d’ajudes per a l’alumnat, d’acord amb la carta de serveis, tindrà lloc entre el 15 i el 31 d’octubre de 2023 i es publicarà a la web de l’SPNL.

 

 

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv