- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
29/11/22
Notícia
Es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses de la convocatòria d’ajudes per a la realització en valencià del TFG, TFM i tesis doctorals en valencià

Les ajudes corresponen a la convocatòria del curs 2022-2023

En data 29 de novembre de 2022, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística ha publicat la llista definitiva de persones admeses i excloses, una vegada finalitzat el termini de 5 dies per a la presentació d’al·legacions o esmenes, d’acord amb la resolució de 14 d’octubre de 2022, del rector de la UPV, corresponent a la convocatòria d’ajudes per la realització en valencià del treball final de grau, del treball final de màster o de la tesi doctoral per a l’any 2022 (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 9458, de 27 d’octubre de 2022).

Es pot consultar la llista definitiva de persones admeses i excloses en l’apartat de les ajudes > resolucions de www.upv.es/bondia.

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística www.upv.es/bondia spnlajudes@upv.es Facebook: /spnlbondia Twitter: @spnlbondia Instagram: @spnlbondia


EMAS upv