- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
21/11/22
Notícia
Es publica la relació provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria d’ajudes per a la realització en valencià del TFG, TFM i tesis doctorals en valencià

El termini d’al·legacions o esmenes a aquesta llista provisional és del 22 al 28 de novembre de 2022

En data 21 de novembre de 2022, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística ha publicat la relació provisional de persones admeses i excloses d’acord amb la resolució de 14 d’octubre de 2022, del rector de la UPV, corresponent a la convocatòria d’ajudes per la realització en valencià del treball final de grau, del treball final de màster o de la tesi doctoral per a l’any 2022 (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 9458, de 27 d’octubre de 2022).

 

Podeu consultar la relació provisional de persones admeses i excloses en l’apartat de la convocatòria d’ajudes a l’alumnat.

El termini d’al·legacions o esmenes és del 22 al 28 de novembre de 2022, ambdós inclosos, i s’hauran de formular per escrit a través de l’adreça de correu electrònic spnlajudes@upv.es.

 

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia


EMAS upv