- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
11/11/22
Notícia
Proves d’acreditació de coneixements de valencià de gener de 2023

La matrícula està oberta del 14 al 21 de novembre i hi haurà dos períodes tenint en compte la pertinença a la UPV

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, publica la convocatòria de les proves per a l'acreditació de coneixements de valenciàcorresponents al gener de 2023 de la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià), dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, que tindran lloc als campus universitaris de la mateixa UPV.

Destinataris

 • membres de la comunitat universitària de la UPV (PAS, PDI i alumnat) i persones externes membres d’Alumni UPV PLUS

 • persones externes que hagen complit 18 anys

Dates i llocs de realització

 1. Dates de realització per a la prova oral o escrita

 • prova oral (12 o 16 de gener, a partir de les 16 h, segons el nivell i el torn)

 • prova escrita (20 o 23 de gener, a les 16 h)

 1. Hora dels torns de la prova oral: es publicarà en la pàgina d’horaris i aulesalmenys amb tres dies d’antelació. La crida dels examinands per a la prova oral comença per la lletra Z

 2. Campus i nivells

 • Campus de Vera (València): nivells A2, B1, B2, C1 i C2

 • Campus d’Alcoi: B2, C1 i C2

 • Campus de Gandia: C1 i C2

 1. Edificis i aules: es publicaran en la taula d’horaris i aules almenys amb tres dies d’antelació

Matrícula (períodes, taxes, inscripció, places)

 1. Períodes de matrícula segons els col·lectius:

 1. Només obert per a la comunitat universitària de la UPV(PAS, PI, PDI i alumnat) i persones externes membres d’Alumni UPV PLUS):del 14 (9 h) al 21 de novembre (23.59 h)

 2. obert per a totes les persones externes i per a la comunitat universitària de la UPV: del 18 (9 h) al 21 de novembre(23.59 h)

 1. Taxes:

  • Membres de la comunitat universitària de la UPV (PAS, PI, PDI i alumnat): 40 euros

  • Persones externes membres d’Alumni UPV PLUS: 40 euros

  • Persones externes en general: 90 euros

 1. Inscripció en línia: en la taula de la convocatòria. Per a inscriure’s cal clicar en la columna "Nivell" del campus corresponent

 1. Places limitades


Certificats i més informació


EMAS upv