- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
28/10/22
Notícia
Ajudes a TFG, TFM i tesis doctorals en valencià

El termini per a demanar les ajudes als estudiants finalitza el 18 de novembre

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), convoca anualment ajudes adreçades a l’alumnat per a la realització en valencià del treball final de grau, el treball final de màster o la tesi doctoral d’estudis oficials.

La convocatòria aquest curs acadèmic està en vigor des del 28-10-2022 i atén tots els treballs realitzats des de la finalització del termini de la convocatòria anterior fins al termini de la convocatòria actual. D’acord amb la carta de serveis de l’SPNL, la convocatòria es publica entre el 15 i el 31 d'octubre de cada any.

L’extracte de la resolució del rector de la UPV s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la convocatòria actual, en la pàgina web de l’SPNL.

Destinataris

Requisits

  • haver fet en valencià la redacció i la defensa del TFG, TFM o la tesi doctoral i tenir una qualificació d’apte
  • haver-lo defensat durant el període comprès entre el 18 de novembre de 2021 i el 18 de novembre de 2022 (l’últim dia del termini d’aquesta convocatòria)

Modalitats

  1. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFG: fins a un màxim de 300 euros
  2. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFM (de màsters oficials): fins a un màxim de 400 euros
  3. Ajudes per a la realització en valencià de tesis doctorals: fins a un màxim de 1.000 euros

Sol·licituds

Extracte de la convocatòria publicat en el DOGV: en aquest enllaç

Informació de la convocatòria (bases, sol·licitud i certificat del director o directora del treball): https://bit.ly/ajudesTFG-TFM-TD

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es


EMAS upv