- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
18/10/22
Notícia
Convocatòria de tutories de valencià per a la formació lingüística del PDI. Curs 2022-2023

El termini per a inscriure’s finalitza el 25 d’octubre

El Vicerectorat d'Organització d'Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües, per  mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix tutories individualitzades per a la formació lingüística del PDI, amb l’objectiu de dotar-lo de la confiança necessària per a impartir docència en valencià.

Objectius

- millorar el coneixement oral i escrit del valencià

- millorar la competència comunicativa

- impulsar la docència en valencià

Format: per mitjà de Teams

Horari: sessions setmanals, en l’horari que sol·licite la persona interessada, tenint en compte els recursos de l’SPNL i les prioritats que s’establisquen per a atendre els interessos de les persones inscrites

Període: del novembre de 2022 al maig de 2023

Modalitats

1. Modalitat per a millorar en l’ús oral i escrit del valencià, que s’adapta al nivell de valencià de què parteix l’alumne (A2, B1, B2, C1 o C2), i en la qual es treballen continguts lingüístics.

2. Modalitat per a millorar la competència comunicativa, per a accedir a la qual cal tenir almenys el nivell B2, i en què es treballen aspectes com ara la fluïdesa comunicativa, la precisió conceptual, el llenguatge no verbal, l’assertivitat i la qualitat en les argumentacions.

Pla de tutorització específic: Si les necessitats de formació del PDI no s’ajusten a aquesta oferta, el PDI interessat pot posar-se en contacte amb les assessores de l’SPNL, que intentaran elaborar un pla de tutorització específic.

Convocatòria i descripció dels nivells: Convocatòria de tutories per al PDI 2022-2023

Inscripció: del 14 al 25 d’octubre (23.59 h), a través del formulari d’inscripció a les tutories del PDI, també disponible en la pàgina web www.upv.es/bondia > cursos i més formació > tutories per al PDI. 

Més informació: Servei de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia, spnl@upv.es)

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. «Sempre teua. La teua llengua»


EMAS upv