- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
28/09/22
Notícia
Ajudes al PDI i PI per a l'ús del valencià en l'activitat docent i investigadora

El termini de sol·licituds finalitza el 21 d’octubre de 2022

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), ofereix ajudes de caràcter econòmic, corresponents al primer quadrimestre del curs 2022-2023, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en l’activitat docent i investigadora.

En aquesta convocatòria s’han introduït una nova ajuda: Ajudes per al PDI i PI que fa docència en valencià i que no ha rebut mai ajudes de l’SPNL per fer docència en valencià ja que l’objectiu és impulsar la incorporació del professorat a fer docència en valencià per primera vegada en la seua trajectòria professional a la UPV.

Destinataris: personal docent i investigador (PDI) i personal investigador (PI)

Tipus d’ajudes

fer docència en valencià i no haver rebut mai ajudes de l'SPNL per fer docència en valencià (annex I)

* realitzar i divulgar treballs d’investigació en valencià (monografies, articles, capítols de llibres,  comunicacions i pòsters) (annex II)

* elaborar materials docents escrits i audiovisuals en valencià (annex III)

 

Sol·licituds: cal emplenar el formulari que es troba en l’apartat de l’ajuda corresponent de la web (www.upv.es/bondia> ajudes > convocatòria PDI i PI) o de la intranet.

Termini de sol·licituds: 21 d’octubre de 2022 (23.59 h)

Resolució: abans del dia 21 de desembre de 2022

D’acord amb la carta de serveis de l’SPNL, la propera convocatòria d’ajudes per al PDI i el PI, corresponent al segon quadrimestre del curs 2022-2023, tindrà lloc entre el 15 i el 28 de febrer.

 

Més informació Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. «Sempre teua. La teua llengua»


EMAS upv