- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
12/09/22
Notícia
Inscripció als grups de conversa en valencià

La inscripció a aquesta convocatòria finalitza el 26 de setembre

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) ofereix el servei de grups de conversa en valencià, per videoconferència i en línia, per  millorar l’expressió oral en valencià, d’acord amb la carta de serveis.

Aquesta convocatòria correspon al 1r quadrimestre del curs 2022-2023. La propera s’anunciarà entre el 16 i el 28 de febrer.

OBJECTIUS

  • millorar la fluïdesa oral en valencià i la correcció fonètica i lèxica
  • fomentar l'intercanvi conversacional entre les persones assistents
  • orientar els assistents per a les proves orals dels exàmens de la UPV

DESTINATARIS

  • estudiants de la UPV
  • membres d'Alumni PLUS
  • PAS, PI i PDI de la UPV
  • personal assimilat als col·lectius de PAS, PI i PDI (el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV)

MODALITATS, CAMPUS I NIVELLS

Els grups de conversa del primer quadrimestre del 2022-2023 s’ofereixen per videoconferència (TEAMS) (adaptació dels cursos anomenats habitualment presencials) i en línia (síncrons).

S'imparteixen:

  • a través de les plataformes de la UPV: PoliformaT i TEAMS
  • per a tots els campus de la UPV
  • i per a tots els nivells d’aprenentatge: Inicial (nivells A2 i B1), Avançat (B2 i C1) i Aprofundiment (C2)

INSCRIPCIÓ EN LÍNIA: per mitjà del formulari https://bit.ly/grupsdeconversaSPNL (fins a les 23.59 h del 26 de setembre de 2022)

Més informació Grups de conversa - Convocatòria - Altres consultes: Policonsulta> Formació i exàmens > Grups de conversa

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia


EMAS upv