- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
07/07/22
Notícia
L’SPNL informa: Beca Serafí de Centelles

Poden presentar-se investigadors, estudiants de TFG o tesi doctoral i llicenciats

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV informa: l’Associació Cultural Centelles i Riusech d’Oliva convoca la VI Beca d’Investigació En Serafí de Centelles i Riusech, amb l’objectiu de promoure estudis sobre la vila d’Oliva i la casa comtal.

Destinataris

-llicenciats i investigadors interessats a realitzar un treball d’investigació sobre un tema vinculat a la vila d’Oliva, i preferentment a la casa comtal dels Centelles i Riusech

-estudiants de treball de final de grau (TFG) o tesi doctoral

Dotació: 1.500 euros

Termini i lloc de sol·licituds: 30 d’octubre de 2022, a l’adreça info@centellesoliva.es

Documentació

-guió sobre el treball a realitzar per la persona sol·licitant, on es plantejarà el desenvolupament del contingut i l’índex general del projecte

-si es tracta d’un treball de final de grau (TFG) o tesi doctoral, declaració del director o directora que el tema està relacionat amb el de la convocatòria

-amb caràcter opcional, els sol·licitants podran adjuntar qualsevol informació i documentació que ajude a la comprensió i valoració del seu projecte

Realització del treball: la persona becada tindrà un termini d’un any per a la realització i lliurament del treball a l’Associació Cultural Centelles i Riusech.

 

Bases: https://bit.ly/3y6d2SC

 

Font: https://centellesoliva.es

 

Més informació: info@centellesoliva.es


EMAS upv