- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
20/06/22
Notícia
Publicació de la resolució provisional de les ajudes del programa de Mobilitat DRAC ESTIU 2022

El període d’al·legacions és del 21 de juny al 5 de juliol

En data  20 de juny de 2022, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística ha publicat la resolució provisional de les ajudes en la convocatòria del Programa de Mobilitat DRAC ESTIU 2022 per a estudiants de la Universitat Politècnica de Valènciaen el marc del Programa de Mobilitat Drac de la Xarxa Vives d’Universitats (convocatòria del 2 de maig de 2022, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9344, del 20 de maig de 2022).

D’acord amb la convocatòria, s’estableix un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la data de publicació, per a la presentació d’al·legacions, el qual finalitzarà el 5 de juliol de 2022.

 

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia


EMAS upv