- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
20/05/22
Notícia
Ajudes DRAC Estiu a la mobilitat dels estudiants de la UPV en universitats de la Xarxa Vives

El termini per a demanar les ajudes finalitza el 31 de maig

La UPV, a través del Vicerectorat d'Organització d'Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües, convoca ajudes del Programa de Mobilitat DRAC ESTIU 2022 per als estudiants per a assistir a cursos i activitats d’estiu de 2022 que organitzen les universitats de la Xarxa Vives.

La Xarxa Vives d’Universitats (XVU)  (https://www.vives.org/) desenvolupa el programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals), l’objectiu del qual és fomentar la mobilitat acadèmica entre les universitats que formen part de la Xarxa Vives.

Objectiu: atorgar ajudes per a assistir als cursos o activitats d’estiu que promouen les universitats de la Xarxa Vives.

Convocatòria en PDF: https://bit.ly/DRACEstiu

Destinataris: estudiants matriculats el curs 2021-2022 a la Universitat Politècnica de València que estiguen cursant: estudis grau, que tinguen més de 45 crèdits aprovats; màsters oficials universitaris o doctorat

Objecte i modalitats d’ajudes: es destinen a cobrir exclusivament les despeses de desplaçament, allotjament i matrícula, i en cap cas les despeses de manutenció. Hi ha quatre modalitats d’ajudes amb les dotacions econòmiques que s'especifiquen en les bases reguladores, en funció de la localitat on té lloc el curs o l’activitat i el campus d’origen.

Cursos o activitats d’estiu: els que promouen les universitats de la Xarxa Vives en les diferents ofertes acadèmiques. Els estudiants interessats a cursar aquests cursos i poder optar a l’ajuda al DRAC Estiu han d’informar-se’n en les pàgines web de les universitats.

Hi ha una taula orientativa de consulta dels cursos d'estiu de les universitats de la Xarxa Vives.

Requisits i Sol·licituds


Resolució definitiva: abans de l’1 de juliol

 

Punt d’informació de la UPV

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

96 387 77 08


EMAS upv