- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
25/02/22
Notícia
Ajudes al PDI i PI per a l’ús del valencià en l’activitat docent i investigadora

El termini de sol·licituds finalitza el 25 de març de 2022

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), ofereix cinc ajudes de caràcter econòmic, corresponents al segon quadrimestre del curs 2021-2022, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en l’activitat docent i investigadora.

En aquesta convocatòria s’han introduït algunes novetats en l’ajuda a la impartició d’assignatures ja que l’objectiu és impulsar la incorporació del professorat a fer docència en valencià per primera vegada en la seua trajectòria professional a la UPV.

 

Destinataris: personal docent i investigador (PDI) i personal investigador (PI)

Tipus d’ajudes

·   fer docència en valencià per primera vegada (annex I)

·   realitzar i divulgar treballs d’investigació en valencià (monografies, articles, capítols de llibres,  comunicacions i pòsters) (annex II)

·   elaborar materials docents escrits i audiovisuals en valencià (annex III)

 

Sol·licituds: cal emplenar el formulari que es troba en l’apartat de l’ajuda corresponent de la web (www.upv.es/bondia > ajudes > convocatòria PDI i PI) o de la intranet.

 

Termini de sol·licituds: 25 de març de 2022 (23.59 h)

 

Resolució: abans del dia 13 de maig de 2022

 

D’acord amb la carta de serveis de l’SPNL, la propera convocatòria d’ajudes per al PDI i el PI, corresponent al primer quadrimestre del curs 2022-2023, tindrà lloc entre el 15 i el 30 de setembre.

  

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnlajudes@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. «Sempre teua. La teua llengua»

 


EMAS upv