- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
21/09/21
Notícia
Properes proves d’acreditació de coneixements de valencià de la CIEACOVA

Les properes proves tindran lloc en el període del 13 al 24 de gener de 2022 

La CIEACOVA, Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià, on estan presents les universitats valencianes, ha publicat l’acord del 16 de setembre de 2021 del Ple que estableix la convocatòria marc de les proves de gener de 2022 per a l’obtenció dels certificats oficials d’acreditació de coneixements de valencià de les universitats valencianes.

Període d’inscripció

El termini d’inscripció estarà obert entre el dilluns 15 i el dijous 25 de novembre de 2021. Cada universitat establirà i ajustarà aquest termini al seu procediment intern de preinscripció i matrícula.


Dates de les proves orals i escrites

En el cas de la UPV, es realitzaran proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, als campus universitaris que es determinen en la convocatòria pròpia.

Les dates seran diferents segons siga prova oral o prova escrita i segons els nivells:

  • Prova oral dels nivells B1 i C1: el 13 de gener,a partir de les 16 hores
  • Prova oral dels nivells A2, B2 i C2: el 18 de gener,a partir de les 16 hores
  • Prova escrita dels nivells B1 i C1: el 21 de gener,a les 16 hores
  • Prova escrita dels nivells A2, B2 i C2: el 24 de gener,a les 16 hores


Notes globals i certificats

A partir del dia 23 de febrer de 2022, cada universitat publica o comunica la nota global. I a partir d’aquesta mateixa data, cada universitat expedirà i posarà a disposició de les persones examinandes que hagen obtingut la qualificació d’apte el certificat corresponent al nivell assolit. En cap cas s’emetran certificats provisionals.


Pla de contingència per a l’organització i desenvolupament de la convocatòria

En la convocatòria de les proves s’informarà delpla de contingència, amb mesures de prevenció i adaptació a la situació amb COVID-19, d’obligat compliment per a les persones que participen en les proves.

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es


EMAS upv