- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
10/05/21
Notícia
La UPV ofereix en línia el títol d’Expert Universitari per a l'Ensenyament en Valencià

“Aprèn per a ensenyar en valencià” amb 25 crèdits (250 hores) i a preu reduït

La Universitat Politècnica de València ofereix per al curs 2021-2022 el títol propi d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià.  La metodologia CLIL en l’educació multilingüe, amb competències didàctiques per a exercir la docència en valencià en l’ensenyament a la Comunitat Valenciana.

El títol d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià és una oportunitat de formar-se en habilitats didàctiques i multilingües i d’estar preparats per al futur laboral o millorar en la carrera docent. 

A més, el curs certifica el coneixement de l’enfocament metodològic del Tractament integrat de llengua i continguts (TILC), d’acord amb la Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Destinataris

- titulats universitaris que volen dedicar-se a la docència en Educació Primària o Secundària, entre d'altres nivell educatius

- professores i professors de Primària o Secundària que volen millorar les seues competències professionals per a treballar en programes educatius plurilingües 

- excepcionalment, estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS

- excepcionalment es considerarà l'accés a professionals sense titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris, encara que només podran obtenir un certificat d'aprofitament i no el títol propi

Nombre de crèdits: 25 crèdits ECTS

 

Modalitat: en línia (237 h), llevat de la prova final (3 h), que consistirà en l'exposició oral d'una unitat didàctica

 

Dates del curs: del 27 de setembre de 2021 al 3 de maig de 2022

 

Requisits

- Tenir un certificat de competència de nivell C1 de valencià del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; un certificat de nivell C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o un certificat de nivell equivalent o superior segons els Criteris de la Universitat Politècnica de València sobre equivalències de títols, diplomes o certificats de coneixements de valencià

- Tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura. També s’admeten, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS, inclòs el Projecte Final de Carrera, i no poden optar a cap certificat dels mòduls del títol d’Expert Universitari ni a l'expedició d'aquest fins a obtenir la titulació de grau.

Taxes, convalidacions i més informació


EMAS upv